Dine Karşı Din

İslam; Kur'an'ın prensip ve ilkelerine göre hareket etmeyen; düşmanlarına dost olan sözüm ona âlimlerin, kralların, sultanların, zalimlerin, sömürenlerin, çalanların dini değildir.
O bir yaşam biçimidir.
Ahlakın tekâmül halidir…

İslam, asr-ı saadetten sonra gerçek anlamda devletlerin dini olmamıştır.
Şartlar oluşmadan da kirli toplumların dini olmayacaktır.
O ancak müminlerin temiz sinelerinde yaşar…

İslam tevhit dinidir.
Şirkten arıdır.
Yalana izin vermez.
Dosdoğru olmayı gerektirir…

Ona iman edenler sözüne sadık olur.
Emaneti korur.
Dünya malına tapmaz.
Komşusu aç iken tok yatmaz.
İsrafı hoş görmez.
Aşırılığa gitmez.
Kavmiyetçi olmaz.
Her türlü üstünlük iddialarını reddeder…

İslam, sırat-ı müstakimdir.
İman ile küfür arasında üçüncü bir mevki kabul etmez.
Ona inananlar, Baki olan Allah'tan başka fani ilahlara 'LÂ' der…

Bugünkü inanç biçimi İslam'dan uzaktır.
Dine karşı dindir.
Hâşâ, ona'İslam' diyip insanları kandırıyorlar…

Kimi Radikaldir.
Kimi ılımlıdır.
Kimi sentezcidir.
Kimi ırkçıdır.
Kimi mezhepçidir.
Kimi fırkacıdır.
Kimi cemaatçidir.
Hepsi de İslam kardeşliğinden uzak ve kavgacıdırlar.
Bu yüzdendir ki Müslüman'ım diyen, ama gerçek İslamiyet'i yaşamayan toplumların çivisi tutmaz…

Çare şudur…

Hepimiz, dine karşı din olan bu Muaviyevi saltanatçı dini anlayışları terk etmeliyiz.
Gerçek İslam'ı seçip yeniden Müslüman olmalıyız.

Mücahit Can

YORUM EKLE