DÜ'de Öğretim Üyesi Kadroları

Dicle Üniversitesi'nin (DÜ) çeşitli fakültelerinin değişik anabilim dallarına, 14 öğretim üyesi alımı yapılacak

DÜ'de Öğretim Üyesi Kadroları
 Dicle Üniversitesi'nin (DÜ) çeşitli fakültelerinin değişik anabilim dallarına, 14 öğretim üyesi alımı yapılacak. Buna ilişkin duyuru üniversitenin web sitesinden yayınlandı.

DÜ'nin internet sitesinden konuyla ilgili yapılan duyuruda "Üniversitemizin aşağıda belirtilen Bölümlerine / Anabilim Dallarına 2547 Sayılı Kanun'un ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyeleri alınacaktır. Başvuru süresi, ilanın yayım tarihinden itibaren onbeş (15) gündür. Tüm adaylar başvurularını Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına Şahsen yapacaktır. Süresi içinde yapılmayan başvurular, başvuru esnasında eksik belgeli başvurular ile posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. İlan edilen kadrolara uygun olmadığı sonradan anlaşılan başvurular geçersiz sayılacaktır. Başvuru koşuları ile ilgili geniş bilgi, üniversitemizin www.dicle.edu.tr. web sayfasında mevcuttur" denildi.


Son başvuru tarihinin 20 Kasım olduğu belirtilen duyuruda, başvurular ile ilgili şartlar da şöyle sıralandı: 
"A- Doçent; başvuru şartları: 1-Doçent kadroları daimi statüde olup, adaylar bütün dosyalarına, doçentlik belgelerini, diğer öğrenim belgelerini, özgeçmişlerini, nüfus cüzdanı fotokopilerini ve bilimsel çalışma ve yayınlarının 1 takımını dosya halinde; dosyadaki tüm bilgi ve belgelerin de pdf ortamında 3 adet cd ye aktarılarak teslim edilecektir. 
2-2547 Sayılı Kanunda belirtilen koşulları sağlayamayan adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.
B-Yardımcı doçent; başvuru şartları
1-Adaylar bütün dosyalarına; öğrenim belgelerini, özgeçmişlerini, nüfus cüzdanı fotokopilerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını ve yabancı dillerini belirten bir dilekçeye ekleyerek 1 takımını dosya halinde; dosyadaki tüm bilgi ve belgelerin de pdf ortamında 3 adet cd ye aktarılarak teslim edecektir.
2-Yardımcı Doçent adaylarının Yabancı Dil Sınavları; Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın 18.11.2008 tarih ve 33595 sayılı yazısı gereğince KPDS-ÜDS ve eşdeğerliliğiYükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nca kabul edilen bir sınavdan aldıkları puana bakılmaksızın 2547 sayılı Kanunun 23. maddesinin (b) fıkrasının 2 numaralı bendi gereğince Üniversitemizce yapılacaktır. Sınavdan en az 70 ve üzeri puan alanlar başarılı sayılacaktır.
3-Doçentler, Yardımcı Doçent kadrolarına başvuramazlar.
4-2547 Sayılı Kanunda belirtilen koşulları sağlayamayan adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.
C-Genel şartlar
1- Adaylar başvurdukları Birim Alan/Anabilim Dallarını belirtir dilekçelerine yazışma adres bilgilerini ve telefonlarını (Ev, İş, Gsm) yazarak özgeçmişlerini ve iki adet fotoğraflarını ekleyeceklerdir.
2- Atamaların yapılabilmesi için:
a- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde belirtilen tüm şartları taşımaları gerekir.
b- Adayların hizmet durumlarının ilan edilen kadro dereceleri ile uyumlu olması açısından Üniversitemiz dışında herhangi bir kamu kuruluşunda memur olarak görev yapanlar, durumlarını dilekçe ekinde verecekleri özgeçmişlerinde (Çalıştıkları Kurum Adresini ve Kurumdaki Ünvanı) belirtecek ve bunu hizmet belgesi ile belgeleyeceklerdir.
3- Adayların Üniversitemiz Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı'na şahsen başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Posta ile yapılan başvurular ile eksik belgeli başvurular kabul edilmeyecektir.
4- Başvurularda istenen belgelerin noter tasdikli olması veya aslı görülmek üzere suretlerinin (Fotokopileri) başvuru kabul yerinde onaylanması gerekmektedir. Başvuruda sunulan belgeler kesinlikle adaylara iade edilmeyecektir. İlan ve kadrodaki atanması şartlarına uygun olmadığı sonradan anlaşılan başvurular geçersiz sayılacaktır.
5- Tüm Adayların ilanının açıklamalar kısmında eğer başka bir koşul belirtilmemiş ise, başvurulan Bölüm/Anabilim Dalının lisans veya varsa lisansüstü programlarından mezun olduğuna dair belge getirmeleri zorunludur.
6- Adayların ilanın açıklamalar sütununda belirtilen belgeleri dilekçelerine eklemeleri zorunludur.
7- Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulunca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.
8- Tıp Fakültesi kadrolarına başvuruda bulunacak olan adayların Sağlık Bakanlığına karşı mecburi hizmet yükümlülüklerinin olmadığına veya mecburi hizmet yükümlülüğü olanların mecburi hizmet yükümlülüklerinin başvuru bitim tarihinden itibaren 4 ay içerisinde biteceğini belgelemeleri zorunludur. (Bu şart halen Üniversitemiz kadrosunda çalışan hekimler için zorunlu değildir.)
9- Adayların Yabancı Dil Sınavları, başvuru bitiş tarihinden sonra, Rektörlüğümüzce belirlenecek yer ve saate yapılacak olup, konu ile ilgili duyuru Üniversitemiz www.dicle.edu.tr web sayfasından yayımlanacaktır"
Açılan akademik kadroların yerleştirileceği fakülteler, bölümler ve sayıları ise şöyle: 
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Kadın Hastalıkları ve Doğum Doçent:1.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Kardiyoloji Doçent: 1, Protez Kapak Trombüsü ve Epidemiyolojik Atrial Fibrilasyonlarla ilgili konularda çalışmaları olup, Bu çalışmalarını SCI veya SCI EXPANDED Dergilerinde yayınlamış olmak. 
Atatürk Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik, Hemşirelik, Yrd.Doç.: 1, Cerrahi Hemşireliği alanında Doktora yapmış olmak. 
Eczacılık Fakültesi Eczacılık Meslek Bilimleri Farmasotik Kimya Yrd.Doç.: 1, LC-MS IT-TOF ile METABOLİT PROFİLLEME, ANTİOKSİDAN, ANTİALZHEİMER ve SİTOTOKSİSİTE konularında çalışmış olmak.
Edebiyat Fakültesi Psikoloji Klinik Psikoloji Yrd.Doç.: 1 
Edebiyat Fakültesi Psikoloji Klinik Psikoloji Yrd.Doç.: 1 
Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Genel Sosyoloji ve Metodoloji Yrd.Doç.: 1, Diyarbakır'ın toplumsal, etnik ve kimlik yapısı üzerinde Doktorasını yapmış olmak. 
Edebiyat Fakültesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatl. Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Yrd.Doç.: 1, Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalında Doktorasını yapmış olmak.
Edebiyat Fakültesi Doğu Dilleri ve Edebiyatları Kürt Dili ve Edebiyatı Yrd.Doç.: 1, Fars Dili üzerine Doktorasını yapmış olup, Kürt Dili ve Edebiyatı alanında çalışmalarda bulunmuş olmak. 
Sivil Havacılık Yüksekokulu Yrd.Doç.: 1, Makine Mühendisliği mezunu olup, Enerji Anabilim Dalında Yüksek Lisans ve Doktora yapmış olmak. 
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Plastik,Rekonstrüktif ve Estetik Cerr. Yrd.Doç.:1 
Veteriner Fakültesi Klinik Bilimler İç Hastalıkları Yrd.Doç. :, İNFEKSİYÖZ TRAKEOBRONİİTİS konusunda Doktora yapmış olmak. 
Ziya Gökalp Eğitim Fakült. Orta Öğr. Fen ve Mat. Alanlar Eğitimi Fizik Eğitimi Yrd.Doç. : 1, EPR Tekniği ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.
Ziya Gökalp Eğitim Fakült. İlköğretim Fen Bilgisi Eğitimi Yrd.Doç.: 1, Gıdalarda EPR SPEKTROSKOPİSİ ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.

Güncelleme Tarihi: 08 Kasım 2015, 17:33
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER