Diyarbakır Baro Başkanı Elçi: TMK'ya İhtiyaç Yok

Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi, artık Terörle Mücadele Kanununa ihtiyaç kalmadığını söyledi.

Diyarbakır Baro Başkanı Elçi: TMK'ya İhtiyaç Yok
 Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi, TBMM gündeminde bulunan, TMK 10'uncu madde uyarınca kurulan mahkemelerin kaldırılması ve çeşitli kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifiyle ilgili görüş ve önerileri için basın toplantısı düzenledi.

"KANUN TEKLİFİ SANIK HAKLARINI GÜÇLENDİRİCİ DÜZENLEMELER ÖNGÖRÜLMEKTEDİR"

Kanun teklifi ile 1987 yılından beri çeşitli adlar altında faaliyetlerini kesintisiz olarak sürdüren olağanüstü mahkemeleri ortadan kaldırıldığını kaydeden Elçi, "Teklif ile başta yakalama, tutuklama, arama, el koyma, iletişimin tespiti ve teknik araçlarla izleme, müdafinin dosyayı incelemesi gibi temel tüm soruşturma tedbirleriyle ilgili sanık haklarını güçlendirici düzenlemeler öngörülmektedir. Bu nedenle, hükümetin kendisine yönelik bir tertip olduğunu iddia ettiği bir soruşturma vesilesiyle de olsa bu kanun teklifinin gündeme gelmesi, kapsadığı konuların önemini ortadan kaldırmamaktadır" dedi.

"PARLAMENTO, BU TEKLİFLE BİRLİKTE TMK'YI TÜMÜYLE YÜRÜRLÜKTEN KALDIRMA FIRSATINI DEĞERLENDİRMELİDİR"

Kanun teklifinin, başta özel yetkili mahkemelerin kaldırılması olmak üzere bir dizi iyileştirici ve pozitif düzenlemeler ile birlikte, düzenlemenin hukuksal, adli ve toplumsal birçok yönden yetersiz ve toplumsal beklentilere yanıt vermediği görüşünde olduklarını kaydeden Elçi, şöyle dedi: 
"Teklifle görevlerine devam eden Özel Yetkili Mahkemeler ile TMK'nın 10'uncu maddesi uyarınca kurulan Ağır Ceza Mahkemeleri kaldırılmakla birlikte, bu mahkemelerin olağanüstü niteliğine hukuksal zemin oluşturan TMK yürürlükten kaldırılması öngörülmemiştir. Daha önce Devlet Güvenlik Mahkemelerinin, bir süredir Özel Yetkili Ağır Ceza Mahkemelerinin başta kişi özgürlüğü ve adil yargılama hakkı olmak üzere birçok temel hak ve özgürlüğü ihlal eden uygulamalarının temel dayanağı TMK'dır. Bu mahkemelere olağanüstü nitelik kazandıran ve bu mahkemelere olağanüstü yetkiler veren temel hukuksal enstrüman olan TMK ve bu kanunun hükümleridir. Bu nedenle adından 'özel yetkili' kavramını çıkarsanız da aynı amaçları gerçekleştirmek üzere ve aynı araçları başka mahkemelere verdiğinizde o mahkemeyi gerçekte kaldırmış olmazsınız. TMK 10'uncu maddesi uyarınca kurulan Özel Yetkili Mahkemeler kaldırıldıktan sonra, TMK'nın tümüyle yürürlükten kaldırmak ceza hukuku tekniği ve ceza kanunun bütünselliği bakımından gerekli olduğu gibi, böyle bir düzenleme Kürt Sorununun demokratik çözümü bakımından da süreci geliştirici ve güçlendirici bir unsur olacaktır. Tam bir yıl önce başlatılan barış ve çözüm süreci çerçevesinde bu güne kadar bir tek silahlı çatışmanın yaşanmamış olmasını da dikkate alan Parlamento, bu teklifle birlikte TMK'yı tümüyle yürürlükten kaldırma fırsatını değerlendirmelidir"


TMK'nın 'Terörün tanımı' başlıklı 1'inci maddesinin değiştirilmesi, suçlar arasında eşitsizlik ve adaletsizliğe yol açarak cezaları yarı oranında artıran bu yasanın 5'inci maddesi mutlaka yürüklükten kaldırılması gerektiğini belirten Elçi, ceza ve güvenlik tedbirlerinin uygulanmasına dair kanunda suçlar arasında infaz eşitsizliğini öngören 'Koşullu salıverilme' başlıklı 107'nci maddesinde eşitsizliği giderici bir düzenlemeye gidilmesi gerektiğini anlattı. Elçi, TCK'nın, 'Örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüt adına suç işleyenler örgüt üyesi gibi cezalandırılır' olarak düzenlenen 2206 maddesinin yürürlükten kaldırılması ve 'silahlı örgüt üyeliği' tanımına açıklık getirilerek, yargıca geniş takdir yetkisi tanımayacak biçimde yeniden düzenlenmesi gerektiğini kaydetti.

"KCK OLARAK BİLİNEN DAVALARA ETKİSİNİN OLACAĞINI SÖYLEMEK MÜMKÜN DEĞİLDİR"

TMK'nın kaldırılmadığı müddetçe yeni bir gelişme olmayacağını ifade eden Elçi, "Özel yetkili mahkemelerin savcı ve yargıçlarından bir kısmı bir süre önce normal ağır cezalara atandı. Yani özel yetkili mahkemelerin kapanması ile bu dosyalara aynı savcı ve hakimler bakacak. TMK kaldırılmadıkça bu yeni bir gelişme olmayacaktır. Özel yetkili mahkemelerin kaldırılması ile dava dosyaları suçun işlendiği ilin ağır ceza mahkemelerine gidecek. KCK olarak bilinen davalara etkisinin olacağını söylemek mümkün değildir" şeklinde konuştu. 
Güncelleme Tarihi: 12 Şubat 2014, 12:02
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER
1