Malatyaspor Emsal Olsun

Yıllar önce Malatyaspor'u amatöre sürükleyen zihniyet bugün Diyarbakırspor'u da gittikçe dibe sürüklerken, Malatyaspor'da bunun sorumluları hesap vermeye hazırlanırken, darısı Diyarbakırspor'a diyoruz.

Malatyaspor Emsal Olsun
Haberin Özeti;1966 yılında kurulan Malatyaspor Kulübü, 10 yıl önce Süper ligde mücadele ederken, kötü yönetimler sonrasında hazin sonla karşılaşarak amatör kümeye düşmüş ve yok olmuştu. Bu yok oluşun ardından, futbol kamuoyu bazı yönetimleri sorumlu tutarak, sessizliğe bürünmüşlerdi. Bu sessizlik önümüzde ki aylarda başlayacak olan, yargı süreci ile tekrar gündeme taşınacak. Malatyaspor'un 2005 ile 2009 yılları arasındaki idarecileri, başkanları görevi kötüye kullanmaktan yargılanacak. Bizlerde darısı Diyarbakırspor'a diyoruz..

Haberyirmibir Genel Yayın Yönetmeni M. Yılmaz BAY'ın yorumu;
Malatyaspor'da 2005 ile 2009 yılları arasındaki başkanlar ve yöneticiler Hizmet nedeniyle görevi kötüye kullanma ve dernekler kanununa muhalefet suçlarından yargı önüne çıkarılacaklar. Malatyaspor, hakkında çıkabilecek karar Diyarbakırspor içinde emsal olabilir. Haberin içeriğini okuyanlar Hikmet Tanrıverdi'nin Malatyaspor'a ne kadar büyük zarar verdiğini görecek. Bizde de o kadar çok Hikmet Tanrıverdi var ki. Dileğimiz sonunda Diyarbakırspor'un davasınında neticelenmesidir. Ancak sonumuz Malatyaspor gibi olduktan sonra (Malatyaspor bugün 2. Amatör kümede oynuyor) herkes ceza alsa ne yarar ki? Maalesef Malatyaspor'un yaşadığı süreç bizimkiyle birebir örtüşüyor. Kulübü zarara uğratmak emanete ihanet demektir. Zimmete para geçirme, Derneği zarara uğratma, kayıp paralar, haksız temlikler.. Bunların aynısı bizde de var. Başka bir konu Malatyaspor kapanıp giderse bu davalarda düşer düşüncesi şuan Diyarbakırspor içinde konuşulmakta. Ancak şunu belirtmekte fayda var umarım bu dava henüz Diyarbakırspor yaşarken sonuçlandırılır karar emsal olur ve bir işe yarar. O sebeple bu davayı yürüten ilgili mahkeme ve Yeni Valimizden ricamız bu işin takipçisi olması ve hızlandırılarak bir an önce çözüme kavuşturulmasıdır.


MALATYASPOR KULÜBÜ ESKİ YÖNETİCİLERİ NE İLE SUÇLANIYOR?

01 Haziran 2005 ile 31 Aralık 2009 tarihleri arasında Malatyaspor’da Başkanlık ve Yönetim Kurulu üyeliği yapan eski yöneticiler yargı önüne çıkacaklar. İddia olunan Suçları; Hizmet Nedeniyle Görevi Kötüye Kullanma, Dernekler Kanununa Muhalefet.

İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığı ile Malatya Valiliği İl Dernekler Müdürlüğüne gönderilen, bila tarihliAhmet KAYHAN imzalı şikayet dilekçesi ile Malatyaspor Kulübü Tüzüğünün 39/f maddesine aykırı hakaret edildiği belirtilmiştir. İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığı’nın 23.01.2009 tarih ve 269 sayılı yazısı ile Malatya Valiliğinden bahsi geçen hususların incelenmesi talep edilerek bilgi verilmesi istenmiştir.

Bu kapsamda İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığı denetçileri olan Mehmet ALTINÖZ ve Alper ÖZYÜREK tarafından 03.12.2009 tarihinde Malatyaspor Kulübü Derneğinde 2005-2009tarihleri arasına yönelik olarak denetime başlanılmış 21.01.2010 tarihinde ise inceleme tamamlanarak rapor haline dönüştürülmüştür.

Bu rapor kapsamına dahil olan konular, ayrıca incelenen konuda uzman Mali Müşavir, Serbest muhasebeci, Hukukçu uzman kişilere de Ankara CBS’lığı marifeti ile incelettirildiği ve bir ana olmak üzere 2 rapor alınmıştır.

Eylemlerin zaman dilimi 2005-2009 tarihleri arasını kapsadığı ve bu tarihler arasında 5352 sayılı yasada değişiklikler yapıldığı bu değişikliklerin şüpheliler açısından değerlendirilmesi sonucu aşağıdaki kanaatin CBS’mız da oluştuğu,

HUKUKİ DEĞERLENDİRME: Şüphelilerin eylemlerinin Dernekler Kanununun 32/f maddesi kapsamında kalan eylem niteliğinde olduğu ve bu madde içeriğinin ise şüphelilerin TCK’nın 155/2 maddesinde yerini bulan Güveni Kötüye Kullanma Suçundan cezalandırılacağı belirtildiği bu bağlamda;

23.11.2004 tarihli resmi gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren 5253 sayılı yasanın 32/f fıkrasının ‘’ Her ne suretle olursa olsun kendisine tevdi olunan derneğe ait para veya para hükmündeki evrak, senet veya sair malları kendisinin veya başkasının menfaatine olarak sarf veya istihlak veya rehneden veya satan, gizleyen, imha, inkar, tahrif veya tağyir eden yönetim kurulu başkanı ve üyeleri veya denetçiler ile derneğin diğer personeli Türk Ceza Kanununun güveni kötüye kullanma suçuna ilişkin hükümlerine göre cezalandırılır…’’ hükmünü içerdiği,

Yasanın bu maddesinin 23.01.2008 tarihli resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5728 sayılı yasa ile değiştirilerek ‘’..Her ne suretle olursa olsun kendisine tevdi olunan derneğe ait para veya para hükmündeki evrak, senet veya sair malları kendisinin veya başkasının menfaatine olarak sarf veya istihlak veya rehneden veya satan, gizleyen, imha, inkar, tahrif veya tağyir eden yönetim kurulu başkanı ve üyeleri veya denetçiler ile derneğin diğer personeli Türk Ceza Kanununun güveni kötüye kullanma suçuna ilişkin hükümlerine göre cezalandırılır…’’ hükmünü getirdiği,

TCK 155/2 maddesinin ise ‘’ Suçun, meslek ve sanat, ticaret veya hizmet ilişkisinin ya da hangi nedenden olursa olsun, başkasının mallarını idare etmek yetkisinin gereği olarak tevdi ve teslim edilmiş eşya hakkında işlenmesi halinde, bir yıldan yedi yılı kadar hapis ve üç bin iş güne kadar adli para cezasına hükmolunur ‘’ hükmünü içerdiği,

Belirtilen yasalardaki cezaların alt ve üst sınırları, cezaların farklı infaz rejimlerine tabi olmaları dikkate alındığında 23.01.2008 tarih öncesindeki eylemler açısından 5728 sayılı yasal değişiklik öncesi 5352 sayılı Dernekler kanunun 32/f maddesinin lehlerine olduğu, bu nedenle TCK 7/2 maddesi gereğince belirtilen maddelere göre cezalandırma yapılması gerektiği kanaatinin CBS’mız da oluştuğu,

Şüphelilerden haklarında yakalama kararı çıkarılanlar dışındakilerin alınan ifadelerinde suçlamaları kabul etmedikleri,

Şüphelilerden Haşim Karadağ, Muhammed Kılıç, Cengiz Polat Demir, İrfan Özaslan, Faysal Elkoca, Çetin Keklik’in adli sicil kayıtlarındaki ilamlar açısından mükerrer oldukları,

Alınan Dernek denetçileri ve 3 bilirkişi raporlarına göre şüphelilerin aşağıda belirtilen ve suç teşkil eden eylemleri, yönetim dönemleri ve sevk maddelerine göre sıralandığı bu bağlamda;

Şüpheliler aleyhine Malatya 2.Asliye Hukuk Mahkemesinin 2011-184 soruşturma dosyasında alacak davası bulunduğu ve bu davanın müracaata kalmış olduğu belirtiliyor.

 

ESKİ BAŞKAN HİKMET TANRIVERDİ DÖNEMİ

01 HAZİRAN 2005 - 24 HAZİRAN 2006 TARİHLERİ ARASINDA GÖREV YAPAN YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE YÖNELİK TESPİT EDİLEN EYLEMLER:

ŞÜPHELİLER: Hikmet TANRIVERDİ (Başkan), İlhan KAVUK, Celal BİRSEN, Şaban TAÇYILDIZ, Süleyman KARAMAN, Mahmut CÜCEMEN, Özcan KAYHAN, Murat GÜMÜŞ, Bayram KIRICI, Ramazan ÖZDEMİR, Mehmet Metehan BERKTAŞ, Fahrettin KAYHAN, Ali CENGİZ, Serdar MUTLU, Halil ÜSTÜNDAĞ, Cahit ÖZPINAR, Hakan KODAMAN, Hayrettin Vural SARICI, Ramazan ÖZDEMİR, Suat KOZLUKLU, H.Hüseyin ŞENER, Ramazan BESLİ, Mehmet DİLTEMİZ, Ahmet GENÇ, Bilal UÇAR, Mehmet ORHAN, Selahattin DAĞISTANLI, Metin ALANYÜZ, Enes Tuncay YARLIOĞLUEŞ’in belirtilen tarihlerde Malatyaspor Kulübü Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyeleri olarak görevlendirildikleri ve bu döneme ait 21.01.2010 tarihli Dernek Denetçileri raporuna ve kısmen bu raporu doğrulayan 3’lü bilirkişi raporuna göre:

 

PARA, TANRIVERDİ’NİN HESABINA…

2004-2005 Sezonunda AYMAN MOHAMED ABDELAZİZ isimli futbolcununGENÇLERBİRLİĞİ Kulübüne transfer edildiği ve bununla ilgili olarak HİKMET TANRIVERDİ’nin Dışbank Beylikdüzü Şubesindeki 154923 numaralı hesabına 800.000 $ = 1.098.960.00 TL aktarıldığı, fakat bu gelen paranın MALATYASPOR KULÜBÜ hesaplarınaGEÇİRİLMEMİŞ olduğunun belirlendiği ve bu miktar tutarından MALATYASPOR’UN ZARARAuğratıldığı bunun şüpheli HİKMET TANRIVERDİ tarafından yapılması nedeni ile bu eylem açısından sadece bu kişinin sorumlu olduğu, ( Dernek Denetçileri raporu: 46/112)  

 

MALATYASPOR, TANRIVERDİ’YE BORÇLANDIRILMIŞ…

Eren Aydın’ın Malatyaspor kulübünden GENÇLERBİRLİĞİ spor kulübüne 450.000.00 TLkarşılığında transfer olduğu, bu paranın 150.000.00 TL’sinin 02.01.2006 tarihinde 300.000.00 TL’sinin de 20.01.2006 tarihinde Malatyaspor kulübü HSCB Bankası Güneşli Şubesine havale edildiği fakat bu paraların Malatyaspor kulübü mali kayıtlarına İŞLENMEDİĞİ gibi çekilen bu paraların HİKMET TANRIVERDİ hesabına ALACAK olarak kaydedildiği ve bu şüpheliyeBORÇLANILMIŞ olduğu ve bu suretle MALATYASPOR KULÜBÜ 900.000.00 TL ZARARAuğratılmış olduğu bunun şüpheli HİKMET TANRIVERDİ tarafından yapılması nedeni ile bu eylem açısından sadece bu kişinin sorumlu olduğu, ( Dernek Denetçisi raporu: 47-45/112)

 

MALATYASPOR, BORÇLANDIRILMIŞ VE ZARARA UĞRATILMIŞ…

Bu bölümdeki işlemlerde, Türkiye Futbol Federasyon’u tarafından Malatyaspor Kulübü Derneğinin HSCB Güneşli Şubesindeki 1024086-293 nolu hesabına yatırılmış 203.259.37 TLDernek muhasebe kayıtlarına ALINMAMIŞ olup, buna ilave olarak söz konusu paradan Hikmet TANRIVERDİ tarafından alınmış olan tutarlardan ( 53.000.00 + 6.500.00=) 59.500.00 TL kulübeBORÇ verilmiş şeklinde gösterilmek suretiyle kulübün BORÇLANDIRILMIŞ olduğu bu bölümdeki işlem nedeniyle Malatyaspor Kulübü Derneğinin 203.259.37+59.500.00=262.759.37 TL ZARARA UĞRATILMIŞ olduğu ( Dernek Denetçileri raporu: 39/112)

 

MALATYASPOR, BORÇLANDIRILIP ZARARA UĞRATILMIŞ…

ING Bank Malatya Şubesi 4239452 numaralı hesabına Malatyaspor kulübü adına gönderilen51.378.50 TL paranın Malatyaspor kulübü derneğinin muhasebe kayıtlarına kanuni süre zarfındaİŞLENMEMİŞ olduğu, bu paranın 51.330.00 TL kulüp gelirinin kulüp çalışanları tarafından çekildiği fakat bu paranın harcama kaydının BULUNMADIĞI,

Malatyaspor kulüp Derneğinin yukarıda belirtilen hesabına Türkiye Basketbol Federasyonundan 02.08.2005 tarihinde gelen 460.38 TL, 23.08.2005 tarihinde 841.54 TL, 09.12.2005 tarihinde 326.37 TL olmak üzere toplam 1.628.29 TL’nin gönderilmiş olduğu bu paraların Malatyaspor kulübü derneğinin muhasebe kayıtlarına işlendiğine ve Malatyaspor kulübü derneği yararına kullanıldığı konusunda her hangi bir BELGE ve BİLGİ BULUNMADIĞI, toplamda ise Malatyaspor kulüp derneğinin 53.006.79 TL ZARARA UĞRATILMIŞ olup meydana gelen bu zarardan ise yukarda belirtilen Yönetim Kurulu Başkanı ve üyelerinin sorumlu olduğu, ( Dernek Denetçileri raporu: 42-43/112)

 

MALATYASPOR’UN, MUHASEBE KAYITLARINA ALINMAMIŞ VE GİZLENMİŞ…

Kulübün Malatya Denizbank 9800-964788-351 numaralı hesabında yapılan incelemede 23.05.2005 ile 06.02.2006 tarihleri arasında 20.555.00 TL’lik gelir girişinin olduğu görülmüştür. Buna dair yapılan incelemede 8.000.00 TL’sinin deftere kaydedildiği, 12.555.00 TL’ninKAYDEDİLMEYEREK GİZLENDİĞİ, Yaşar Karakaş tarafından çekilen 1.500.00 ile 440.00 TL’nin deftere KAYDEDİLMEDİĞİ, Mahmut Cücemen tarafından çekilen 1.400.00 ve kim tarafından çekildiği belirlenemeyen 4.450.00 TL’nin, 2.100.00 TL, 2.650.00 TL’nin deftereKAYDEDİLMEDİĞİ ve toplam 12.555.00 TL’nin muhasebe kayıtlarına ALINMAYARAK GİZLENDİĞİ ve bu nedenle yukarıda belirtilen Yönetim Kurulu Başkanı ve üyelerinin sorumlu olduğu, ( Dernek Denetçileri raporu 44-45/112)

 

MALATYASPOR’UN, MUHASEBE KAYITLARINA ALINMAMIŞ VE GİZLENMİŞ…

Türkiye/ Malatya Vakıflar Bankasındaki 304590 numaralı hesapta yapılan incelemede 24.02.2006 tarihinde Ayhan Akman’ın kongre üyeliğine istinaden Mehmet Akman tarafından gönderilen 1.330.00 ve Adana Gençlik Spor İl Müdürlüğü tarafından gönderilen 695.39 TL’nin defterlereKAYDEDİLMEDİĞİ ve GİZLENDİĞİ ve bu nedenle yukarıda belirtilen Yönetim Kurulu Başkanı ve üyeleri sorumlu olduğu, ( Dernek Denetçileri raporu: 45/112)

 

MALATYASPOR’UN, KAYITLARINA ALINMAMIŞ, GİZLENMİŞ, ZARARA UĞRATILMIŞ…

2005-2006 transfer sezonunda Taner DEMİRBAŞ’ın Malatyaspor kulübünden SAKARYASPOR’a 60.000.00 TL fiyatla transfer edildiği, transfer parasının 18.12.2009 tarihinde Malatyaspor’un Vakıfbank Malatya Şubesi hesabına yatırıldığı, söz konusu paranın 30.000.00 TL tutarının mali kayıtlara alındığı fakat 30.000.00 TL tutarın kayıtlara ALINMADIĞI ve GİZLENDİĞİve 30.000.00 TL Malatyaspor’un ZARARA uğratıldığı ve bu zarar nedeni ile ise yukarda belirtilen Yönetim Kurulu Başkanı ve üyelerinin sorumlu olduğu, ( Dernek Denetçileri raporu: 51/112)

 

MALATYASPOR, MÜKERRER BORÇLANDIRILARAK ZARARA UĞRATILMIŞ…

Malatyaspor kulübü derneğine ait Yevmiye defterlerinin incelenmesinde 22.11.2005 tarihinde 689 numaralı yevmiye ile Hikmet TANRIVERDİ tarafından 147.500.00 TL BORÇ verilmiş ve bunun kasa hesabına alınmış olduğu, 22.11.2005 tarihli 689 numaralı yevmiye ile ise 130.069.00 TL’lik Genel Yönetim Giderinin ( 30.000.00 TL Murat Erdoğan çekle ödeme ) açıklamalı, 100.000.00 TL Ekli banka Dek.ile Altay Bonservis) açıklamalı olarak HİKMET TANRIVERDİ tarafından 130.000.00 TL ödemede bulunulduğu ve kendisine 130.000.00 TL BORÇLANILDIĞI ve 147.000.00 TL’lik Dernek borcu için dernek MÜKERRER borçlandırma yapılarak 130.000.00 TL  ZARARA uğratıldığı ve bu nedenle yukarıda belirtilen Yönetim Kurulu Başkanı ve üyelerinin sorumlu olduğu,( Dernek Denetçileri raporu:54/112)

 

USULSÜZ ÖDEME YAPILMIŞ, MALATYASPOR ZARARA UĞRATILMIŞ…

Malatyaspor kulübünün iş ve işlemlerinin incelenmesinde Faruk Eşref Gülalioğlu’nun 25.000.00 TL peşin ve 150.000.00 TL taksitle toplam 175.000.00 TL paranın Malatya ili merkez Orduzu Pınarbaşı Mesire sahası içerisinde bulunan, mülkiyeti İl Özel İdaresine ait tapunun 2437 nolu parsel üzerindeki Restaurant ve Gazino ( Düğün Salonu)’nun kiracısı olan Faruk Eşref Gülalioğlu’nu kira mukavelesinin bitimine kısa bir süre kalmasına rağmen hava parası ödenmesi sureti ile usulsüz ödeme yapıldığı ve Malatyaspor Kulübünün ZARARA uğratıldığı,( Dernek Denetçisi raporu:55/112)

 

MALATYASPOR’UN GELİRLERİ HESAPTA GÖZÜKMEMİŞ…

14.07.2005 tarih ve 165 yevmiye numarası ile ‘’ Yaz Spor Okulu Gelirleri’’ adı altında 14.07.2005 tarihinde bankadan çekilen 8.000.00 TL’nin kulüp mali defterine kaydedildiği ( Denetçiler raporu EK 32) fakat geriye kalan ( 20.555.00-8.000.00=) 12.540.00 TL’lik gelirin hesaplarda görünmediği gibi ne için harcandığının da belli olmadığı ve bundan yukarda belirtilen başkan ve yönetim kurulu üyelerinin sorumlu olduğu, ( Dernek Denetçileri raporu:55/112)

 

MALATYASPOR, TANRIVERDİ’DEN BORÇ ALMIŞ, 2.KEZ GİDER YAZILMIŞ…

Malatyaspor kulüp mali defterine 02.06.2005 tarih ve 16 nolu yevmiye numarasıyla yapılan kayıtta; kulüp başkanı HİKMET TANRIVERDİ’den 50.000.00 EURO (86.000.00 TL) borç alınarak futbolcu İbrahim KAMBO’nun menejeri Ceylan ÇALIŞKAN’A menajerlik ücreti olarak 50.000.00 EURO (86.000.00) TL’nin ödendiği tespit edilmiştir. Fakat söz konusu yevmiye kaydının banka hesap hareketlerini gösteren ekinde yapılan incelemede ödemenin ‘’İ.KAMBO menajerlik ücreti 50.000.00 EURO Ceylan Çalışkan vasıtası ile’’ açıklamasıyla 20.05.2005 tarihinde yapıldığı anlaşılmaktadır.( Dernek Denetçisi raporu: EK: 19/1-11, EK:57/1-2)

Kulüp mali defterine 006.06.2005 tarih ve 28 nolu yevmiye numarasıyla yapılan kayıt; kulüp başkanı HİKMET TANRIVERDİ’den 50.000.00 EURO ( 83.670.00) BORÇ alındığı gibi gösterildiği, Futbolcu İ.KAMBO’nun menajeri Ceylan ÇALIŞKAN’a 50.000.00 EURO (86.000.00 TL)’luk menajerlik ücretinin ‘’ EKLİ MAK FAT.İLE KARGB.MENAJERLİK.50.000.00 EURO’’ açıklamasıyla muhasebeleştirilerek İKİNCİ KEZ GİDER olarak kaydedildiği dolayısıyla Malatyaspor’u 50.000.00 EURO ZARARA uğratıldığı tespit edilmiştir.( Dernek Denetçileri raporu: EK:19/1-11, 53/112)

 

MALATYASPOR, 130.000.00 TL’Yİ AYNI GÜN İÇERİSİNDE İKİNCİ KEZ BORÇ ALMIŞ…

Malatyaspor kulübü Derneğinin harcama belgeleri ile yevmiye defterinin karşılaştırılması neticesinde, kulüp ödemeleri için Hikmet TANRIVERDİ’den 130.000.00 TL BORÇ alındığı fakat alınan 130.000.00 TL ‘lik bu borcun aynı gün içerisinde İKİNCİ KEZ BORÇ alınmış gibi gösterilerek Malatyaspor’un ZARARA uğratıldığı tespit edilmiştir.

* 20.11.2005 vadeli Altayspor kulübüne 100.000.00 TL’lik Çek ile Murat Erdoğan’a 30.000.00 TL’lik Çek’in ödenmesi amacıyla kulüp başkanı Hikmet TANRIVERDİ’den borç alındığı (EK:19/1-11), borç için ‘’ 553 MAKBUZ İLE İST.DAN ÇEK ÖDEMELERİ İÇİN GEL.’’ Açıklamalı 22/11/2005 tarih ve 686 nolu yevmiye numarasıyla kulüp mali defterine kaydedildiği anlaşılmıştır.(Denetçiler raporu: EK:59/1-3). Bu yevmiye kaydı ekinde Altayspor kulübü 20/11/2005 vadeli 100.000.00 TL, Murat Erdoğan 20/11/2005 vadeli 300 TL..’’ açıklamalı 22/11/2005 tarihli 000553 nolu kasa tahsil makbuzunda bulunduğu görülmüştür. Söz konusu 20/11/2005 vadeli Altayspor kulübüne 100.000.00 TL’lik Çek ile Murat Erdoğan’a 30.000.00 TL’LİK Çeke ilişkin ödemelerin 21/11/2005 tarihinde Türkiye Ekonomi Bankası (TEB) üzerinden yapıldığı anlaşılmıştır.( Dernek Denetçiler raporu: EK:60/2-3)

*Bu çeklere ilişkin ödemelerin 22/11/2005 tarih ve 689 nolu yevmiye numarasıyla Hikmet TANRIVERDİ’den TEKRAR BORÇ alınmış gibi gösterilerek kulüp mali defterine kaydedildiği tespit edilmiştir.(Dernek Denetçi raporu: 54/112)

 

MALATYASPOR, ZARARA UĞRATILMIŞ…

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından İLHAN KAVUK adına kesilen kişisel cezanın 17.11.2005/2006/420 sayılı karar ile 5.000 TL’nin şahsi cezanın Malatyaspor kulübü Derneği mali kayıtlarından ödenmek suretiyle Malatyaspor ZARARA uğratılmıştır.(Dernek Denetçileri raporu:65/112)

 

MALATYASPOR, ZARARA UĞRATILMIŞ…

Şüpheli Hikmet TANRIVERDİ’nin MERTER Finansbank şubesinde yapılan incelemede ADD MEDYA PRODİCTİON A.Ş tarafından Sponsorluk bedeli olarak değişik zamanlarda yatırılan toplam 280.707.00 TL paranın Malatyaspor Kulübü Derneği kayıtlarına GEÇİRİLMEMEK sureti ile ZARARA uğratıldığı bu eylem nedeni ile HİKMET TANRIVERDİ’nin sorumlu olduğunun belirlendiği ( Dernek Denetçileri raporu: 66/112) ve bu hususların 3’lü BİLİRKİŞİ raporu ile doğrulandığı,

MAHKEMEYE SEVK MADDELERİ:

1-Tüm şüpheliler açısında 5728 sayılı yasal değişiklik öncesi 5352 sayılı yasanın 32/f, TCK 43/1, 53/1 maddeleri gereğince CEZALANDIRILMALARINA ve haklarında TEDBİR kararına karar verilmesi,

2-Şüpheli Hikmet TANRIVERDİ hakkında ayrıca 5728 sayılı yasal değişiklik öncesi 5352 sayılı yasanın 32/f, TCK 43/1, 53/1 (5,6 ve16 maddelerdeki eylemleri için) CEZALANDIRILMASINA ve hakkında TEDBİR kararına karar verilmesi.

 

ESKİ BAŞKAN HAŞİM KARADAĞ DÖNEMİ ( 1 )

24 Haziran 2006-05 Kasım 2006 TARİHLERİ ARASINDA GÖREV YAPAN YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE YÖNELİK TESPİT EDİLEN EYLEMLER:

ŞÜPHELİLER: Haşim KARADAĞ (Başkan), İlyas KARAHAN, Atilla KANTARCI, Ali KAYA, Fahri KARA, Ali ALKIŞ, Hüseyin FİDAN, Fahrettin ESERDİ, İbrahim NART, Hasan DEMİR, Enes Tuncay YARLIOĞLUEŞ, Şaban TAÇYILDIZ, Mehmet DUMAN, Mehmet ORHAN, Zeynel ÖZTOP’UN belirtilen tarihlerde Malatyaspor Kulübü Derneğinin başkanı ve yönetim kurulu olarak görevlendirildikleri ve bu döneme ait 21.01.2010 tarihli Dernek Denetçileri raporuna göre;

 

MALATYASPOR, ZARARA UĞRATILMIŞ…

Türkiye Ekonomi Bankası Malatya şubesi 231443 numaralı hesabında yapılan incelemedeSamsunspor kulübünden 01.09.2006 tarihinde havale gelmiş 25.000.00 TL’nin aynı gün banka hesabından çekilip muhasebe kayıtlarına GİRİLMEMESİ ve Kulüpler Birliği Sportif Yatırımlar ve Paz.A.Ş’ den gelen 18.10.2006 tarihli ve 4.572.15 TL’lik havalenin muhasebe kayıtlarınaGİRİLMEMESİ nedeniyle Malatyaspor Kulübünün 29.572.15 TL ZARARA uğratılmış olduğu ve bundan dolayı yukarıda isimleri belirtilen Yönetim Kurulu Başkanı ve üyelerinin sorumlu olduğu (Dernek Denetçileri raporu:41-42/112)

 

MALATYASPOR, ZARARA UĞRATILMIŞ…

2006-2007 transfer sezonunda Bilal KISA adlı futbolcunun Malatyaspor kulübündenAnkaraspor kulübüne geçişi ile ilgili 15.09.2006 vadeli 150.000 DOLAR, 15.10.2006 vadeli 150.000 DOLAR, 15.12.2006 vadeli 150.000 DOLAR olmak üzere toplam 450.000 DOLARLIKçek karşılığı 699.750.00 TL’lik alındı makbuzu düzenlendiği, bu paranın kulüp muhasebe kayıtlarına 620.000.00 TL olarak kaydedildiği ve aradaki 79.950.00 TL transfer gelirinin kayıtlara geçirilmeyerek Malatyaspor’un ZARARA uğratıldığı ve bundan Yönetim kurulu başkanı ve üyelerinin sorumlu olduğu (Dernek Denetçileri raporu 51/112) ve bu hususların 3’lü bilirkişi raporu ile doğrulandığı,

MAHKEMEYE SEVK MADDELERİ:

Yukarıda eylemleri anlatılan tüm şüphelilerin açısından lehlerine olan 5728 sayılı yasal değişiklik öncesi 5352 sayılı yasanın 32/f maddesi, TCK 43/1, 53/1 maddesince cezalandırılmasına veTEDBİRE karar verilmesi kararı alınmıştır.

 

SELAHATTİN DAĞISTANLI ( ÜYE )

MALATYASPOR ZARARA UĞRATILMIŞ…

25 Mart 2007 – O4 Ağustos 2007 TARİHLERİ ARASINDA GÖREV YAPAN YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE YÖNELİK TESPİT EDİLEN EYLEMLER:

Şüpheli Selahattin DAĞISTANLI (ÜYE),nin belirtilen tarihlerde Malatyaspor kulübü derneğinin üyesi olduğu ve bu döneme ait 21.01.2010 dernek denetçisi raporuna göre;

Dernek Denetçileri tarafından 16/12/2006 tarihinde Malatyaspor Kulübü için İstanbul’da organize edilen yardım ve bağış gecesinde MİAD Malatya İş Adamları Derneğinin toplam 75.000.00-TL’lik bağışta bulunduğu tespit edilmiştir. MİAD tarafından yapılan bu yardımın 35.000 TL miktarlı 30.04.2006 tarihli, 4404669 seri numaralı bir adet çek ve 40.000 TL miktarlı, 30.05.2006 tarihli 4404670 seri numaralı bir adet çek olmak üzere toplam 75.000 TL olan iki adet çek dönemin Malatyaspor başkanı Sn.Haşim KARADAĞ’A ‘’Seri No: A17 Sıra No: 0767885 nolu Dernek Gelirleri Alındı Belgesi’’ ile teslim edilmiştir. Söz konusu çeklerden 30.04.2006 tarihinde düzenlenen 35.000 TL miktarlı, 4404669 nolu çek, 02.05.2007 tarihinde derneğimiz hesabının bulunduğu Türkiye Finans Katılım Bankası Çağlayan Şubesinin 99347113-1 numaralı hesabından tahsil edildiği,( Cari hesap pusulasında EK:2’de), 40.000 TL tutarındaki çekin ise kulüp muhasebe kayıtlarına ALINMADIĞINDAN fakat buna mukabil olarak 24/01/2007 tarih ve 755 yevmiye numarası ile Selahattin DAĞISTANLI tarafından kulübe 30.000 TL borç para verilmiş gibi borçlandırmak sureti ile kulübün toplamda (40.000 TL + 30.000. TL=) 70.000 TL ZARARA UĞRATILDIĞI VE BU ZARARIN MEYDANA GELMESİNDEN ÇEK ŞÜPHELİSelahattin Dağıstanlı’ya teslim edilmesi nedeniyle bu kişinin sorumlu olduğu ve bu hususların 3’lü bilirkişi ve dernek denetçileri raporu ile doğrulandığı,

MAHKEMEYE SEVK MADDELERİ:

Şüpheli Selahattin DAĞISTANLI’NIN lehine olan 23.01.2008 tarihli 5728 sayılı yasal değişiklik öncesi yasanın 32/f maddesi CEZALANDIRILMASI ve hakkında TEDBİRE karar verilmesi,

 

ESKİ BAŞKAN HAŞİM KARADAĞ DÖNEMİ ( 2 )

04 Ağustos 2007 – 29 Eylül 2007 TARİHLERİ ARASINDA GÖREV YAPAN YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE YÖNELİK TESPİT EDİLEN EYLEMLER:

ŞÜPHELİLER: Haşim KARADAĞ ( Başkan), Bilal AYDOĞAN, Ayhan AKMAN, Şevket KÜÇÜKASLAN, İrfan ÖZASLAN, Ergün UTKANER, Mustafa ADIYAMAN, Ramazan KARTAL, Muhammed KILIÇ, Sedat ALPKIRAY, Mehmet DURAN, Cengiz FIRAT, Muammer ÖZPOLAT, Fethi OLCAY, Osman BAYRAM, Çetin KEKLİK’İN belirtilen tarihlerde Malatyaspor Kulübü Derneğinin başkanı ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevlendirildikleri ve bu döneme ait 21.01.2010 tarihli Dernek Denetçileri raporuna göre;

 

MALATYASPOR ZARARA UĞRATILMIŞ

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından Nadir ALATAŞ adına kesilen kişisel cezanın 16.08.2007 tarih 2007/2008/16 sayılı karar ile 20.000 TL şahsi cezanın Malatyaspor kulübü Derneği mali kayıtlarından ödenmek sureti ile dernek ZARARA uğratıldığı ve bundan yukarıdaki isimleri belirtilen yönetim kurulu başkanı ve üyelerin sorumlu olduğu ( Dernek Denetçileri raporu: 65/112)

MAHKAMEYE SEVK MADDELERİ:

Yukarıda eylemleri anlatılan şüphelilerin lehine olan 23.01.2008 tarihli 5728 sayılı yasal değişiklik öncesi 5352 sayılı yasanın 32/f maddesi TCK 53/1 CEZALANDIRILMALARI ve haklarındaTEDBİRE karar verilmesi.

 

ESKİ BAŞKAN ŞEVKET KÜÇÜKASLAN DÖNEMİ

29 Eylül 2007- 04 Ekim 2008 TARİHLERİ ARASINDA GÖREV YAPAN YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE YÖNELİK TESPİT EDİLEN EYLEMLER:

ŞÜPHELİLER: Şevket KÜÇÜKASLAN ( Başkan)’ın belirtilen tarihlerde Malatyaspor kulübü başkanı olarak görevlendirildiği ve bu döneme ait 21.01.2010 tarihli Dernek Denetçileri raporuna göre;

 

TAKVİM YILI ESASINA UYULMADIĞI…

Malatyaspor kulübü derneğinin 2007-2008 yılı defter kayıtlarının hesap dönemlerinde takvim yılı esasına uyulmadığı, banka hesap hareketlerinin deftere kaydedilmediğinden dernekler kanunun32/d maddesi gereğince 2007-2008 yılına ait 23.01.2003 sonrası dönem için yukarıda isimleri belirtilen yönetim kurulu başkanı ve üyelerin sorumlu oldukları,

MAHKEMEYE SEVK MADDELERİ:

Yukarıda ismi ve eylemi belirtilen Yönetim Kurulu Başkanı olan şüpheli Şevket KÜÇÜKASLAN’NIN 5352 sayılı yasanın 33/2 yollaması ile 32/d-1, TCK 53/1 maddesi gereğince eylemin CEZALANDIRILMASI ve TEDBİRE karar verilmesi,

 

ESKİ BAŞKAN İLHAN KAVUK DÖNEMİ ( 1 )

18 Kasım 2007 – 31 Mayıs 2008 TARİHLERİ ARASINDA GÖREV YAPAN YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE YÖNELİK TESPİT EDİLEN EYLEMLER:

ŞÜPHELİLER: İlhan KAVUK (Başkan)’nın belirtilen tarihlerde Malatyaspor kulübü derneğinin başkanı olarak görev yaptığı ve bu döneme ait 21.01.2010 tarihli dernek denetçileri raporuna göre;

 

TAKVİM YILI ESASINA UYULMADIĞI…

Malatyaspor kulübü derneğinin 2007-2008 yılı defter kayıtlarının hesap dönemlerinde takvim yılı esasına uyulmadığı, banka hesap hareketlerinin defterlere kaydedilmediğinden dernekler kanunun 32/d maddesi gereğince 2007-2008 yılına ait 23.01.2008 sonrası dönem için yukarıda isimleri belirtilen yönetim kurulu başkanı ve üyelerinin sorumlu oldukları ve bunun dernek denetçileri ve 3’lü bilirkişi raporu ile doğrulandığı,

MAHKEMEYE SEVK MADDELERİ:

Yukarıda ismi ve eylemi belirtilen yönetim kurulu başkanı olan şüpheli İlhan KAVUK’UN  5352 sayılı yasanın 33/2 yollaması ile 32/d-1, TCK 53/1 maddesi gereğince eyleminCEZALANDIRILMASINA ve hakkında TEDBİRE karar verilmesi.

 

ESKİ BAŞKAN İLHAN KAVUK DÖNEMİ ( 2 )

31 Mayıs 2008 – 30 Ağustos 2008 TARİHLERİ ARASINDA GÖREV YAPAN YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE YÖNELİK TESPİT EDİLEN EYLEMLER:

ŞÜPHELİLER: İlhan KAVUK (Başkan)’nın belirtilen tarihlerde Malatyaspor kulübü derneğinin başkanı olarak görev yaptığı İSTİFASI üzerine bu göreve Kenan KALI’nın getirildiği bu döneme ait 21.01.2010 tarihli dernek denetçileri raporuna göre;

 

TAKVİM YILI ESASINA UYULMADIĞI…

Malatyaspor kulübü derneğinin 2008 yılı defter kayıtlarının hesap dönemlerinde takvim yılı esasına uyulmadığı, banka hesap hareketlerinin defterlere kaydedilmediğinden dernekler kanunun 32/d gereğince 2008 yılına ait 23.01.2008 sonrası dönem için yukarıda isimleri belirtilen yönetim kurulu başkanı ve üyelerinin sorumlu oldukları,

MAHKEMEYE SEVK MADDELERİ:

Yukarıda isimleri ve eylemleri belirtilen yönetim kurulu başkanı olan şüpheli İlhan KAVUK veKenan KALI’nın 5352 sayılı yasanın 33/2 yollaması ile 32/d-1, TCK 53/1 maddesi gereğince eylemin CEZALANDIRILMASINA ve hakkında TEDBİRE karar verilmesi.

 

ESKİ BAŞKAN HAŞİM KARADAĞ DÖNEMİ ( 3 )

30 Ağustos 2008 – 01 Şubat 2009 TARİHLERİ ARASINDA GÖREV YAPAN YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE YÖNELİK TESPİT EDİLEN EYLEMLER:

ŞÜPHELİLER: Haşim KARADAĞ (Başkan), Ramazan ÖZDEMİR, İlhan GEÇİT, Mehmet ÇOLAK, Sami ER, Bekir YÜKSEKDAĞ, Burhan POLAT, Ahmet ÖZBİLDİRİCİ, Selahattin DAĞISTANLI, Orhan KAYA, Cebrail MUNGAN, Mehmet YILDIRIM, Muhittin ŞEFTALİCİOĞLU, Bilal AYDOĞAN, Zeynel ÖZTOP, Mustafa PAŞAHAN, Şevket KÜÇÜKASLAN, Ali ZENGİN, Mehmet Kadir KOÇ, Ayhan AKMAN, Cengiz POLATDEMİR, Ahmet ÇETİN, Ömür KARAAĞAÇ, Mustafa POLAT EMRE, Kenan (Derviş) PEKER, Abdullah AKSOĞAN, Mustafa ADIYAMAN, Serkan BİRER, Hakan AYDOĞAN’nın belirtilen tarihlerde Malatyaspor Kulübü Derneğinin başkanı ve yönetim kurulu üyesi olarak görevlendirildikleri ve bu döneme ait 21.01.2010 tarihli dernek denetçileri raporuna göre;

                                

MALATYASPOR ZARARA UĞRATILMIŞTIR…

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından Haşim Karadağ adına kesilen kişisel cezanın 11.12.2008 tarih 2008/2009/799 sayılı karar ile 20.000.00 TL şahsi cezanın Malatyaspor kulübü Derneği mali kayıtlarından ödenmek sureti ile dernek ZARARA uğratıldığı ve bundan yukarıdaki isimleri belirtilen yönetim kurulu başkanı ve üyelerinin sorumlu oldukları belirlenmiştir.

 

TAKVİM YILI ESASINA UYULMADIĞI…

Malatyaspor Kulübü Derneğinin 2009 yılı defter kayıtlarının hesap dönemlerinde takvim yılı esasına uyulmadığı, banka hesap hareketlerinin defterlere KAYDEDİLMEDİĞİNDEN dernekler kanunun 32/d maddesi gereğince 2009 yılına ait dönem için yukarıda isimleri belirtilen yönetim kurulu başkanı ve üyelerinin sorumlu oldukları belirlenmiştir.

MAHKEMEYE SEVK MADDELERİ:

Yukarıda belirtilen yönetim kurulu başkanı ve üyeleri olan şüphelilerin 1.madde deki eylemleri açısından 5352 sayılı yasanın 32/f yollaması ile 32/d-1, TCK 53/1 maddesi gereğince eyleminCEZALANDIRILMASINA ve haklarında TEDBİRE karar verilmesi.

 

ESKİ BAŞKAN HAŞİM KARADAĞ DÖNEMİ ( 4 )

01 Şubat 2009 – 23 Mayıs 2009 TARİHLERİ ARASINDA GÖREV YAPAN YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE YÖNELİK TESPİT EDİLEN EYLEMLER:

ŞÜPHELİLER: HAŞİM KARADAĞ (BAŞKAN), ORHAN KAYA, BEKİR YÜKSEKDAĞ, BİLAL AYDOĞAN, ŞEVKET KÜÇÜKASLAN, MUSTAFA ADIYAMAN, BURHAN POLAT, ABDULLAH AKSOĞAN, SELAHATTİN DAĞISTANLI, AHMET ÇETİN, UĞUR ERDOĞAN, ÖMÜR KARAAĞAÇ, KADİR KOÇ, MUSTAFA PAŞAHAN, CEBRAİL MUNGAN, AHMET ÖZBİLDİRİCİ, MUSTAFA KÖMÜREL, OSMAN SEVİLMİŞ, İLHAN GEÇİT’İN belirtilen tarihlerde Malatyaspor Kulübü Derneğinin başkanı ve yönetim kurulu üyesi olarak görevlendirildikleri ve bu döneme ait 21.01.2010 tarihli dernek denetçileri raporuna göre;

 

MALATYASPOR ZARARA UĞRATILMIŞ…

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından Selahattin DAĞISTANLI adına kesilen 5.000.00 TLkişisel cezanın 05.03.2009 tarih 2008/2009/1321 sayılı karar ile şahsi cezanın Malatyaspor kulübü derneği mali kayıtlarından ödenmek sureti ile dernek ZARARA uğratıldığı ve bundan yukarıdaki isimleri belirtilen yönetim kurulu başkanı ve üyelerinin sorumlu oldukları, (Dernek Denetçileri raporu 65/112)

 

TAKVİM YILI ESASINA UYULMADIĞI…

Malatyaspor kulübü derneğinin 2009 yılı defter kayıtlarının hesap dönemlerinde takvim yılıesasına uyulmadığı, banka hesap hareketlerinin defterlere KAYDEDİLMEDİĞİNDEN dernekler kanunun 32/d maddesi gereğince 2009 yılına ait dönem için yukarıda isimleri belirtilen yönetim kurulu başkanı ve üyelerinin sorumlu oldukları belirtilmiştir.

MAHKEMEYE SEVK MADDELERİ:

Yukarıda isimleri belirtilen yönetim kurulu başkanı ve üyeleri olan şüphelilerin 1.maddedeki eylemleri açısından 5352 sayılı yasanın 32/f yollaması ile TCK 155/2 ve TCK 53/1 maddesi gereğince CEZALANDIRILMALARINA ve TEDBİRE karar verilmesi,

Yukarıda ismi belirtilen yönetim kurulu başkanı olan şüpheli Haşim KARADAĞ’IN ve 06.04.2009 tarihinde İSTİFASININ KABULU üzerine şüpheli Orhan KAYA’NIN bu göreve geldiği ve HER İKİSİNİN 2.madde deki eylemi açısından 5352 sayılı yasanın 33/2 yollaması ile 32/d-1, TCK 53/1 maddesi gereğince eylemin CEZALANDIRILMASINA ve hakkında TEDBİRE karar verilmesi.

 

ESKİ BAŞKAN MEHMET HANİFİ SELİMOĞLU DÖNEMİ ( 1 )

23 Mayıs 2009 – 08 Ağustos 2009 TARİHLERİ ARASINDA OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL SONUCU GÖREV YAPAN YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE YÖNELİK TESPİT EDİLEN EYLEMLER:

ŞÜPHELİLER: M.HANİFİ SELİMOĞLU, MEHMET AYDIN, FAYSAL ELKOCA, A.FUAT ÖZ, A.SUAT GÖNÜLLÜOĞLU, MUHARREM İMİK, VEYSEL KARAÇAY, M.ŞENOL YALVAÇ, ABDULLAH SÜRMELİ, ÖZGÜR AYDIN, MEHMET TEMUR, KORAY GÜLER, AHMET TÜRKOĞLU, MUHİTTİN ÜLKÜ, KAZIM KILINÇ, SELAMİ YILDIRIM, METİN KAYA’NIN belirtilen tarihlerde Malatyaspor Kulübü Derneğinin başkanı ve yönetim kurulu üyesi olarak görevlendirildikleri ve bu döneme ait 21.01.2010 tarihli dernek denetçileri raporuna göre;

 

MALATYASPOR ZARARA UĞRATILMIŞ…

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından Haşim KARADAĞ adına kesilen 60.000.00 TL kişisel cezanın 09.04.2009 tarih 2008/2009/1525 sayılı karar ile şahsi cezanın Malatyaspor kulübü derneği mali kayıtlarından ödenmek sureti ile dernek ZARARA uğratıldığı ve bundan yukarıda isimleri belirtilen yönetim kurulu başkanı ve üyelerinin sorumlu oldukları, ( Dernek Denetçileri raporu 65/112)

 

TAKVİM YILI ESASINA UYULMADIĞI…

Malatyaspor Kulübü Derneğinin 2009 yılı defter kayıtlarının hesap dönemlerinde takvim yılı esasına uyulmadığı, banka hesap hareketlerinin defterlere KAYDEDLMEDİĞİNDEN dernekler kanunun 32/d maddesi gereğince 2009 yılına ait dönem için yukarıda isimleri belirtilen yönetim kurulu başkanı ve üyelerinin sorumlu oldukları ve bunun dernek denetçileri ve 3’lü bilirkişi raporu ile doğrulandığı,

MAHKEMEYE SEVK MADDELERİ:

Yukarıda isimleri belirtilen yönetim kurulu başkanı ve üyeleri olan şüphelilerin 1.madde deki eylemleri açısından 5352 sayılı yasanın 32/f yollaması ile TCK 155/2 ve TCK 53/1 maddesi gereğince CEZALANDIRILMASINA ve haklarında TEDBİRE karar verilmesi,

Yukarıda ismi belirtilen yönetim kurulu başkanı olan şüpheli M.Hanifi SELİMOĞLU’NUN2.madde deki eylemi açısından 5352 sayılı yasanın 33/2 yollaması ile 32/d-1, TCK 53/1 maddesi gereğince eylemin CEZALANDIRILMASI ve hakkında TEDBİRE karar verilmesi.

 

ESKİ BAŞKAN MEHMET HANİFİ SELİMOĞLU ( 2 )

08 Ağustos 2009 TARİHİNDE OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL SONUCU SEÇİLEN YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE YÖNELİK TESPİT EDİLEN EYLEMLER:

ŞÜPHELİLER: M.HANİFİ SELİMOĞLU, MEHMET AYDIN, FAYSAL ELKOCA, KAZIM KILINÇ, METİN KAYA, MUHARREM İMİK, KORAY GÜLER, YÜKSEL KOCA, BİROL ASLAN, VEYSEL KARAÇAY, AHMET TÜRKOĞLU’NUN belirtilen tarihlerde Malatyaspor Kulübü Derneğinin başkanı ve yönetim kurulu üyesi olarak görevlendirildikleri ve bu döneme ait 21.01.2010 tarihli dernek denetçileri raporuna göre;

 

MALATYASPOR ZARARA UĞRATILMIŞ…

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından Faysal ELKOCA adına kesilen 5.000.00 TL kişisel cezanın 08.10.2009 tarih 2009/2010/329 sayılı karar ile şahsi cezanın Malatyaspor Kulübü Derneği mali kayıtlarından ödenmek sureti ile derneğin ZARARA uğratıldığı ve bundan yukarıda isimleri belirtilen yönetim kurulu başkanı ve üyelerinin sorumlu oldukları, ( dernek denetçileri raporu 65/112)

 

TAKVİM YILI ESASINA UYULMADIĞI…

Malatyaspor Kulübü Derneğinin 2009 yılı defter kayıtlarının hesap dönemlerinde takvim yılı esasına uyulmadığı, banka hesap hareketlerinin defterlere KAYDEDİLMEDİĞİNDEN dernekler kanunun 32/d maddesi gereğince 2009 yılına ait dönem için yukarıda isimleri belirtilen yönetim kurulu başkanı ve üyelerinin sorumlu oldukları ve bunun dernek denetçileri ve 3’lü bilirkişi raporu ile doğrulandığı.

 

MAHKEMEYE SEVK MADDELERİ:

Yukarıda isimleri belirtilen yönetim kurulu başkanı ve üyeleri olan şüphelilerin 1.madde deki eylemleri açısından 5352 sayılı yasanın 32/f yollaması ile TCK 155/2 ve TCK 53/1 maddesi gereğince CEZALANDIRILMASI ve haklarında TEDBİRE karar verilmesi,

Yukarıda ismi belirtilen yönetim kurulu başkanı olan şüpheli M.Hanifi SELİMOĞLU ve onunistifası üzerine 27.10.2009 tarihinde başkanlık görevine gelen Mehmet AYDIN’IN 2.madde deki eylemi açısından 5352 sayılı yasanın 33/2 yollaması ile 32/d-1, TCK 1 maddesi gereğince eylemin CEZALANDIRILMASINA karar verilmesi.

 

KAMU ADINA TALEP VE İDDİA…

Yukarıda ismi geçen eski başkanların ve yönetim kurulu üyelerinin işlemiş oldukları eylemler sonucunda, cezalandırılmaları istenmiş ve hapis cezası almaları durumun da, haklarında TCK 53 maddesinde belirtilen yasaklamaların getirilmesine karar verilmesi kamu adına talep ve iddia olunur.

 

TARİHİ DAVA KASIM AYINDA

23/11/2012 tarihinde saat 09:00’da 1.Asliye Ceza Mahkemesinde görülecek bu tarihi davaya Malatyaspor’da eski başkanlar ve o dönemde yönetim  kurulu üyeliği yapmış toplam 130 kişi hakim karşısına çıkacak.

Davacı: K.H

 

Müşteki: Malatyaspor Kulübü Derneği ve Malatyaspor Kulübü eski başkanlarından Mustafa KORKMAZ.

HABERYİRMİBİR ÖZEL HABERİDİR

Güncelleme Tarihi: 12 Haziran 2013, 00:46
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER