Başörtüsü Mağdurlarına Memuriyet Yolu Açılıyor

TBMM’de AK Partili vekillerin verdiği kılık kıyafetinden dolayı memuriyetle ilişiği kesilenlerle ilgili önerge kabul edilirken, önergeyle geçmiş dönemde kılık kıyafetinden dolayı memuriyeti elinden alınanlara tekrardan memuriyet verilmesi...

Başörtüsü Mağdurlarına Memuriyet Yolu Açılıyor
TBMM’de AK Partili vekillerin verdiği kılık kıyafetinden dolayı memuriyetle ilişiği kesilenlerle ilgili önerge kabul edilirken, önergeyle geçmiş dönemde kılık kıyafetinden dolayı memuriyeti elinden alınanlara tekrardan memuriyet verilmesi amaçlanıyor.

TBMM’de torba yasası görüşmeleri esnasında AK Partili vekillerin verdiği önergede kılık kıyafetinden dolayı memuriyetle ilişiği kesilenlere yeniden memuriyetlik verilmesiyle ilgili verilen önerge kabul edildi. Aralarında AK Parti Diyarbakır Milletvekili ve TBMM Başkanlık Divan Üyesi Mine Lök Beyaz’ın imzası olduğu verilen önergede geçmiş dönemde kılık kıyafetinden dolayı memuriyeti elinden alınanlara tekrardan memuriyet verilmesi amaçlanıyor. AK Parti Milletvekilleri Nurettin Canikli, Mihrimah Belma Satır, Ahmet Aydın, Mustafa Elitaş, Mine Lök Beyaz, Mehmet Doğan Kubat, Muzaffer Yurttaş, Ramazan Can, Bülent Turan, Erol Kaya, Öznur Çalık ve İsmail Tamer’in verdiği önergede, “Devlet Memurları Kanununa tabi aday memur statüsünde görev yapmakta iken 1/1/1990 ile bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih arasında 657 sayılı Kanunun 125 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (g) alt bendinde yer alan fiili işlediği gerekçesiyle anılan Kanunun 56 ve 57. maddeleri uyarınca disiplin cezası veya olumsuz sicil almış olmaları nedeniyle memurlukla ilişiği kesilip asli memurluğa atanamayanlar, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içinde eski kurumlarına müracaat etmeleri halinde, 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımaları koşuluyla kurumlarında daha önce işgal ettikleri aynı veya benzer unvanlı kadrolara iki ay içinde atanırlar. 11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa atıf yapan Yüksek Öğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre aldıkları disiplin cezaları nedeniyle yükseköğretim kurumlarından ilişiği kesilip, anılan Kanunun geçici 40 inci, geçici 43 üncü, geçici 45 inci, geçici 46 ncı, geçici 48 inci, geçici 50 nci, geçici 56 ncı ve geçici 58 inci madde hükümlerinden yararlanmak suretiyle önlisans veya lisans öğrenimini söz konusu maddelerde öngörülen şartlar dâhilinde; bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce bitirmiş olanlar için bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iki yıl süreyle, 31/12/2015 tarihine kadar bitirecek olanlar için ise öğrenimlerini bitirdikleri tarihten itibaren iki yıl süreyle, kamu görevlilerine giriş için ilgili mevzuatında öngörülen yaş şartı aranmaz" denildi.

Kabul edilen önergenin gerekçesi ise şöyle:

“Aday memur statüsünde görev yapmakta iken Devlet memurları için 125 inci maddenin birinci fıkrasının (A) bendinin (g) alt bendinde yer alan fiili işlediği gerekçesiyle disiplin cezası veya olumsuz sicil almış olmaları nedeniyle memurlukla ilişiği kesilenlerin, belirli şartlar dâhilinde kurumlarında daha önce işgal ettikleri aynı veya benzer unvanlı kadrolara yeniden atanmasına imkân sağlanmakta, ayrıca disiplin cezalan nedeniyle üniversitelerle ilişiği kesilmiş olup, 2547 sayılı Kanunun geçici 40 inci, geçici 43 üncü, geçici 45 inci, geçici 46 ncı, geçici 48 inci, geçici 50 nci, geçici 56 ncı ve geçici 58 inci madde hükümlerinden yararlanmak suretiyle önlisans veya lisans öğrenimini bitirmiş olanlar ile 31/12/2015 tarihine kadar bitirecek olanlar için iki yıl süreyle kamu görevlilerine giriş için ilgili mevzuatında öngörülen yaş şartının aranmaması amaçlanmaktadır” ifadeleri yer aldı.

Güncelleme Tarihi: 10 Temmuz 2013, 21:32
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER