Borsa Seçimleri İptal Olabilir

Borsa Yönetimi tarafından bir gecede kayd edilen ve yargıya intikal eden, 295 "hileli" kayıt işlemine, dur denildi. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı, üye kayıtlarının hukuka aykırı olduğuna karar vererek, iptal etti.

Borsa Seçimleri İptal Olabilir
Diyarbakır Ticaret Borsası’nda 2 Haziran’da yapılacak seçimlere iki haftadan az bir süre kala önemli gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Yeniden aday olan mevcüt başkan Fahrettin Akyıl’ın çok tartışılan ve itirazlara neden olan 295 kişiyi bir gecede üye yapması kararı Bağlar İlçe Seçim Kurulu’ndan döndü. Yapılan işlemin yönetim kurulu kararı olmadan ve üye listelerinin asılma süresinden sonra gerçekleşmesini ‘seçim hilesi’ olarak değerlendiren 12 yönetim kurulu üyesinin itirazlarını değerlendiren İlçe Seçim Kurulu, itirazları haklı bulurken,yapılan işlemi yasa dışı bularak iptal etti. Böylece bir gecede yapılan 295 kişinin üyeliği düştü.
 
Başkan Gül Melek Subaşı’nın başkanlığında toplanan İlçe Seçim Kurulu,aynı zamanda 2 Haziran’daki seçimlerde Fahrettin Akyıl’ın rakibi olarak başkan adayı olan yönetim kurulu üyesi Ebubekir Bal ile diğer yönetim kurulu üyelerinin itirazını ele aldı. Alınan kararda şu ifadelere yer verildi;
 
İLÇE SEÇİM KURULU ŞİKAYETE KARARA BAĞLADI

İlçe Seçim Kumluna sunulan 10/05/2013-14/05/2013 tarihli Yönetim Kurulu şikayetleri ve askı ilan listesine karşı yapılan 17/05/2013 tarihli itirazlarda Yönetim Kurulu kararı ile üyeliğine ilişkin kabul kararı bulunmayan 295 gerçek ve tüzel kişinin 09/05/2013 tarihinde borsa veri tabanına usulsüz olarak kayıt girişinin yapıldığı ve askıya çıkartılan listede isimlere yer verildiği,
Usulsüz olarak borsa veri tabanına kayıt girişi yapılan 295 üye kaydının yönetim kurulu ve meclis kararı ile iptaline rağmen yapılan kayıtların Borsa Yönetim Kurulu Başkanı ve diğer yönetim kurulu üyesi ile birlikte mevcut 274 üyeye ilave edilerek güncellenmiş liste haline getirildiği ve İlçe Seçim Kurulu Başkanlığına sunulduğu belirtilerek usulsüz yapılan üyelik kayıtlarının askı listesinden silinmesine karar verilmesini talep etmişlerdir.
 
YÖNETİM KURULU KARARI ALINMADAN

Diyarbakır Ticaret Borsası Başkanı tarafından 16/05/2013 tarihinde İlçe Seçim Kuruluna verilen yazı ekinde yer alan Ticaret Borsası Toplantı Tutanağı 09/05/2013 toplantı tarihli tutanak no 24'te bakanlık talimatı doğrultusunda hareket edileceğine ilişkin yönetim kurulu kararlan doğrultusunda kayıt talebi bulunan 295 gerçek ve tüzel kişinin kayıt talebinin yönetim kurulunda Başkan Fahrettin Akyıl ve Üye Erkut Temiz imzası ile kabulüne karar verildiği ve bakanlık ortak veri tabanına üyeliklerin işlendiği anlaşılmıştır.
İlçe Seçim Hakimliği tarafından Diyarbakır Ticaret Borsasına yazılarak itiraza konu 295 üyenin üyeliğinin kabulüne ilişkin yönetim kurulu kararı veya yetki devri söz konusu ise yetki devredilenler tarafından alınan karar bulunup bulunmadığı sorulmuş, itiraza konu 295 üyenin yönetim kurulu kararı ile üye olarak kabullerine dair karar bulunmadığı. Borsa Yönetim Kurulu Başkanı tarafından verilen askı listesine üye olarak eklenen 295 üyeye ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü talimatı doğrultusunda kayıtların gerçekleştirildiği bildirilmiştir.
 
AMİR HÜKÜMLERLE KABUL EDİLEMEZ

İtiraza konu 295 üyeye ilişkin kayıt kararının 09,05.2013 tarihli 24 nolu toplantı tutanağı ile yönetim kurulu 2 üyesi tarafından alındığı, bu suretle Borsa Muamelat Yönetmeliği 20. maddesinde düzenlenen üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanma ve toplantıya katılanların oy çokluğu ile karar verileceği zorunluluğunun yerine getirilmediği,
Gerek talimata uyularak yönetim kurulu kararı alınmadan üye kaydının gerçekleştirildiği, gerekse talimata uyulacağına ilişkin yönetim kurulu kararının üyelik kaydı için yeterli karar olduğu yolundaki gerekçelerin Odalar ve Borsalar Kanunu'nun 32.maddesi ve Borsa Muamelat Yönetmeliğinin üyelik kaydına ilişkin 8.maddesi Amir Hükümleri karşısında kabul edilemeyeceği,
Üyelik kaydı için 8.madde kapsamında açıkça yönetim kurulu kararı alınması gerektiği ancak Diyarbakır Ticaret Borsası tarafından itiraza konu 295 gerçek ve tüzel kişinin üye olarak kaydına ilişkin usulüne uygun alınmış yönetim kurulu kararı bulunmadığı, yasa ve yönetmelik hükümleri kapsamında yönetim kurulu kararı ile üyeliğe kabul karan bulunmayan kişilerin askı ilan listesinde üye olarak yer alamayacağı anlaşılmıştır.
İlçe seçim kurulunun bu kararıyla üyelikler hukuken geçersiz oldu. Seçim Kurulu’nun kararından sonra bir gecede yapılan ve kafaları karıştıran üye kayıtları silinirken, bu isimler 2 Haziran’da yapılacak seçimlerde oy kullanamayacağı gibi seçimin kaderini de tehlikeye soktu.

SAVCILIKTAKİ ŞİKAYET KONUSU

İlçe Seçim Kurulu'nun kararından sonra gözler Cumhuriyet Başsavcılığına yapılan şikayetle ilgili soruşturmaya çevrilirken, TOBB'un bu işleme nasıl bir tavır koyacağı da merak konusu oldu.

DİYARBAKIR SÖZ GAZETESİ

Güncelleme Tarihi: 22 Mayıs 2013, 11:41
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER